Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

20%

20.00%

Nam Mỹ

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

8%

8.00%

Bắc Mỹ

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Đông Âu

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Đông Nam Á

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Đông Á

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Tây Âu

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Trung Mỹ

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Bắc Âu

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Nam Âu

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

3%

3.00%

Nam Á

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

1%

1.00%

Châu Phi

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

1%

1.00%

Châu Đại Dương

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

1%

1.00%

Trung Đông

(Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories)

Thị trường chính Tổng doanh thu (%) Sản phẩm chính
Thị trường trong nước 45.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Nam Mỹ 20.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Bắc Mỹ 8.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Đông Âu 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Đông Nam Á 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Đông Á 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Tây Âu 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Trung Mỹ 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Bắc Âu 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Nam Âu 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Nam Á 3.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Châu Phi 1.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Châu Đại Dương 1.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Trung Đông 1.00% Guitar, Ukulele, Electric Guitar, Violin, Guitar Accessories
Tổng doanh thu hàng năm: confidential
Tổng doanh thu xuất khẩu : confidential
Tỷ lệ phần trăm xuất khẩu: 55.00%

Khả năng thương mại

Ngôn ngữ sử dụng: English
Giấy phép xuất khẩu SỐ: 04914346
Gửi email cho nhà cung cấp này